Słownik


W tym miejscu znajdą Państwo przydatne informacje i dokumenty, kluczowe z punktu widzenia prowadzonej przez naszą instytucję, działalności oraz metateoria. Wiedza, która wynika z prezentowanych tu danych, podzielona zgodnie z kluczem usług, stanowi wsparcie dla poszukujących informacji na tematy, w których się specjalizujemy.

Kwestie czysto formalne: zaświadczenia, opłaty itd. znajdują się tutaj...Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

A

Akomodacja

(Last edited: poniedziałek, 29 sierpień 2016, 5:31 )

Szwajcarski psycholog Jean Piaget założył istnienie struktur poznawczych. Poznawczo-rozwojowa teoria Piageta zakłada, że człowiek osobiście konstruuje swoją wiedzę za pomocą procesów asymilacji i akomodacji, a przebieg tych procesów jest uzależniony od etapu rozwoju, na którym aktualnie się znajduje.

Tak tworząca się wiedza nie pozostaje w umyśle w formie niepołączonych ze sobą elementów, ale przybiera postać zorganizowaną — tworzy pewną sieć, strukturę poznawczą. Przykładem akomodacji może być dziecko, które nazywa muchę "ptaszkiem" (asymiluje do istniejącego schematu) i dowiaduje się, że mucha nie jest ptaszkiem, ale owadem. W tym momencie schemat dziecka "to, co lata, jest ptaszkiem" zostaje zakomodowany do nowej informacji: "to, co lata, jest ptaszkiem lub owadem".

M

Metody płatności

(Last edited: wtorek, 7 listopad 2017, 9:08 )
Przelew (najszybsza)

Forma płatności dostępna, jeśli Twoja waluta rozliczeniowa to polski nowy złoty (PLN). Przetworzenie przelewu i zaksięgowanie go na koncie sprzedającego zajmuje 1-3 dni roboczych.

Numer rachunku Akademii: BGŻ 852030 00451110000002515240. W treści przelewu prosimy umieścić nazwę katalogową szkolenia (lub jej wersję skróconą), imię i nazwisko kursanta. Dane do przelewu: ŚLĄSKA AKADEMIA NAUKI I ROZWOJU SP Z.O.O. NIP 548 261 25 07 Głęboka 28/1, 43-400 Cieszyn. 

Płatność Paypal

Forma płatności dostępna,bez względu na walutę. 

O

Obowiązkowe szkolenie dla uczestników. O co chodzi?

(Last edited: czwartek, 30 sierpień 2018, 12:13 )

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych podmioty, prowadzące kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość są obowiązane zorganizować szkolenie dla słuchaczy lub uczestników przed rozpoczęciem zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Potwierdzenie umożliwiające dalszą naukę należy wygenerować w ostatniej sekcji: Certyfikat.

Kurs znajduje sie w menu: Oferta/Kategorie kursów:Informatyka i wykorzystanie komputerów/Szkolenie z metod i technik kształcenia na odległość


P

Poświadczonego za oryginalność

(Last edited: piątek, 1 lipiec 2016, 7:14 )

Jeśli wymaga się w kursie dokumentacji o takim formacie, drukujecie skan dokumentu (dyplomu, matury itp. wymaganego) i składacie na nim podpis niebieskim, czerwonym lub zielonym długopisem: Za zgodne z oryginałem oraz czytelny Wasz podpis.

Jeśli wymagany jest standard notarialny, kopię dokumentu sporządza odpłatnie notariusz.

Praktyka metodyczna

(Last edited: czwartek, 28 lipiec 2016, 11:38 )

Obserwacja zajęć praktycznej nauki zawodu prowadzonych przez innych instruktorów lub nauczycieli praktycznej nauki zawodu.

Metody i treści kształcenia: organizacja praktycznej nauki zawodu, dokumentacja przebiegu nauczania praktycznej nauki zawodu, obserwacja zajęć praktycznej nauki zawodu prowadzonych przez innych instruktorów lub nauczycieli praktycznej nauki zawodu i omówienie tych zajęć z prowadzącym praktykę metodyczną, analiza własnej pracy i jej efektów oraz pracy uczniów po przeprowadzonych zajęciach.

Praktyki

(Last edited: środa, 30 sierpień 2017, 10:10 )
Na podstawie § 10 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2010 r. Nr 244, poz. 1626) program kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu powinien obejmować 10 godzin praktyki metodycznej.

Uczestnik sam dokonuje wyboru placówki (branża rzemiosła dowolna), w której będzie odbywał praktyki. Być może w jego organizacji (nawet w jego dziale) pracuje instruktor, który zgodzi się na takie praktyki. Uczestnik po odbyciu praktyki składa pisemne potwierdzenie odbycia praktyki (z wyraźnym określeniem rodzaju praktyki oraz miejsca i czasu odbywania praktyk) przez kierownika placówki (dokument musi być opieczętowany i podpisany). Regulamin...

S

Speed Rapid English

(Last edited: czwartek, 1 grudzień 2016, 11:41 )

Metoda Speed Rapid EnglishTM  polega na analizie wzrokowej i słuchowej zdań i zwrotów, bez analizy gramatyki. Metoda wzorowana na doświadczeniu niektórych misjonarzy, którzy uczyli się gotowych zdań i zwrotów. Metoda dedykowana osobom, które zawiodły się na innych stylach nauki języka, dysgrafikom oraz innym osobom mającym trudności w opanowaniu języka. Kurs angażuje 2 zmysły: wzrok i słuch: wyrazy odtwarzane są dopiero po najechaniu kursorem, nie istnieje zatem niebezpieczeństwo, że powtarzacie bezmyślnie za lektorem, który mówi za szybko czy nie zrozumiale. 

U

Usługi profesjonalne

(Last edited: środa, 27 czerwiec 2018, 6:17 )

Przedsiębiorstwa usług profesjonalnych odgrywają ważną rolę w dostarczaniu wielu niezbędnych usług związanych z zarządzaniem innymi podmiotami, prawnych, audytu, księgowych, finansowych, edukacyjnych, w zakresie badań naukowo-technicznych, reklamowych, doradztwa, designu architektury czy fotografii.

Z

Zapomniałem hasła

(Last edited: piątek, 15 czerwiec 2018, 11:15 )
Aby zresetować hasło, wprowadź poniżej swoją nazwę użytkownika lub adres e-mail. Jeżeli uda nam się znaleźć Twoje dane w bazie danych, zostanie wysłana wiadomość na Twój adres e-mail z instrukcją jak uzyskać ponownie dostęp. Oto link do formularza.