Zbiór pieczarek, Wykwalifikowany robotnik rolny, Zwykła Dobra Praktyka Rolnika, Produkty tradycyjne i regionalne, Drwal-pilarz, Środki ochrony roślin, Hodowla zwierząt, Uprawa roślin, Uprawa grzybów, Agroenergetyka drogą aktywizacji rolników.