Autoprezentacja, CV i list motywacyjny, Aktywne poszukiwanie pracy, Trening interpersonalny, Walka ze stresem, Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu, Jak być asertywnym, Komunikacja interpersonalna, Kompetencje społeczne, Zarządzanie czasem, Organizacja pracy, Negocjacje, Skuteczne negocjacje z trudnym partnerem, Praca zespołowa, Outplacement, Psychologiczne problemy, rynku pracy
Szkolenie stawia sobie dwa cele. Pierwszy ma wymiar czysto formalny: wskazuje, jakie formy może mieć własna działalność gospodarcza. Słuchacze napiszą własny biznesplan oraz ustalą formę opodatkowania. Drugi cel dotyczy umiejętności przezwyciężenia apatii powstałej w wyniku długotrwałego pozostawania bez zatrudnienia. Szkolenie pomaże zmienić nastawienie do poszukiwania pracy i przełamać stagnację oraz poczucie bezradności. Gry dydaktyczne pomogą odkryć swoje mocne i słabe strony oraz poznać szanse i zagrożenia występujące na współczesnym rynku pracy.
Każdy z nas codziennie poddawany jest ocenie. Oceniają nas nasi przełożeni, podwładni, partnerzy biznesowi, klienci, rodzina, znajomi itd. Warto wiedzieć co robić, aby odbierano nas jak najlepiej - aby odbierano nas tak, jak chcielibyśmy być odbierani przez otoczenie. Warto nauczyć się prostych zabiegów, dzięki którym będziemy w stanie kreować swój wizerunek na potrzeby chwili. Ta bezcenna umiejętność sprawi, że osiąganie celów (zarówno zawodowych jak i osobistych) stanie się zdecydowanie łatwiejsze. Ułatw Sobie drogę do sukcesu! Dwudniowe szkolenie odbywa się w gronie kilku osób, dzięki czemu wykładowca jest w stanie każdemu z uczestników poświęcić wystarczająco dużo uwagi. Wielość ćwiczeń (zarówno indywidualnych jak i grupowych) sprawi, że uczestnik nie tylko skończy szkolenie z wiedzą teoretyczną, ale przede wszystkim z umiejętnościami praktycznymi.