Nowoczesne technologie budowlane, Projektowanie wnętrz, Planowanie przestrzenne, Kurs rysunku architektonicznego, Kurs czeladniczy – ogólnobudowlany, Kosztorysowanie, Układanie tradycyjnych pokryć dachowych.
Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z podstawami zasadniczych technologii położenia bruku oraz z ogólnymi warunkami technicznymi, zasadami przygotowania narzędzi i sprzętu oraz ich obsługi i konserwacji, zasadami organizacji pracy na stanowisku roboczym, a także ogólnymi wymaganiami BHP.