Sztuki piękne- edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, estetyka, filozofia sztuki, grafika, historia sztuki, malarstwo artystyczne, ochrona dóbr kultury, rysunek, rzeźba, teoria sztuki. Muzyka i sztuki sceniczne- aktorstwo, choreografia, dramat, dyrygentura, historia filmu i teatru, historia muzyki, instrumentalistyka, jazz i muzyka estradowa, kompozycja i teoria muzyki, muzykologia, reżyseria, sztuka cyrkowa, taniec, wiedza o teatrze, wokalistyka. Techniki audiowizualne i produkcja medialna animacja, fotografia, grafika komputerowa, kaligrafia, kinematografia, komputerowy skład tekstu, poligrafia (oprawianie i wykańczanie), projektowanie graficzne, realizacja obrazu filmowego i telewizyjnego, reżyseria dźwięku, składanie tekstu, organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej. Projektowanie i wzornictwo- architektura wnętrz, dekoracja wnętrz, projektowanie kostiumów, projektowanie wnętrz, scenografia, wzornictwo przemysłowe. Rzemiosło- ceramika artystyczna, dziewiarstwo, florystyka, grawerowanie, haft, instrumenty muzyczne – produkcja, naprawa i strojenie, konserwacja i restauracja dzieł sztuki, oprawianie książek, projektowanie i wytwarzanie biżuterii, rzemiosło artystyczne, tkactwo, zdobnictwo, złocenie.

Kurs trwa 30 godziny lekcyjne (w tym 20 godzin ćwiczeń), którego ramy obejmują system 30 mini warsztatów.

Decoupage jest bardzo popularnym hobby. Jednak od instruktora decoupage wymaga się znacznie więcej niż podstawowej znajomości technik decoupage. Zawód Instruktora Decoupage nie doczekał się jeszcze szczegółowych wytycznych w obszarze standardów kwalifikacji zawodowych i modułowych programów szkoleń publikowanych przez Departament Rynku Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Opracowaliśmy więc własny, autorski program dla osób, które już w praktyce szkolą w zakresie decoupage, a chcieliby jedynie potwierdzić i certyfikować swoje umiejętności. Technika decoupage kładzie nacisk na ćwiczenie koncentracji, percepcji manualnej, pobudzenie wyobraźni i kreatywności. Umożliwia stworzenie pięknej i oryginalnej dekoracji na różnych przedmiotach przy pomocy nożyczek i kleju, przenosi motywy z papieru na dowolny przedmiot. Można tą metodą ozdobić szkło, meble, tekturowe pudełko, materiał, plastik, metal. Dekoracją można pokryć praktycznie każdą rzecz. Decoupage jest techniką dla każdego, nie tylko dla osób uzdolnionych plastycznie. Kurs skierowany jest do pedagogów, plastyków, instruktorów w placówkach kształcenia ustawicznego. Wymagania wstępne: wykształcenie średnie. Kurs nie daje uprawnień pedagogicznych.

Koszt klucza kursu (w przeliczeniu na jednego uczestnika): 499,00 PLN W cenę kursu wlicza się: materiały dydaktyczne w wersji elektronicznej.

Kurs w formie blended-learning skierowany dla osób, które już w praktyce szkolą w zakresie bukieciarstwa-florystyki, a chcieliby certyfikować swoje umiejętności. Kurs, stawia sobie dwa cele. Celem pierwszoplanowym jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy w zakresie artystycznego układania kwiatów. Uczy oryginalnego dobierania kwiatów do danego bukietu itd. Celem drugoplanowym jest przygotowanie dydaktyczne w zakresie prowadzenia kursów z w/w dziedziny.

Warsztaty florystyczne uzupełnia platforma e-learning, gdzie odbywa się zintegrowany, aktywizujący i nastawiony na słuchacza kurs wiedzy o nauczaniu, projektowaniu oraz organizowaniu własnych działań szkoleniowych.

Zawód Instruktora bukieciarstwa-florystyki nie doczekał się jeszcze szczegółowych wytycznych w obszarze standardów kwalifikacji zawodowych i modułowych programów szkoleń publikowanych przez Departament Rynku Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Opracowaliśmy więc własny, autorski program, którego ramy obejmują 3 sekcje tematyczne dla osób, które już w praktyce szkolą w zakresie bukieciarstwa-florystyki, a chcieliby certyfikować swoje umiejętności.