Kurs metodyczny dla dydaktyków Akademiii (kadry pedagogicznej)