Calendar

| piątek, 1 października 2021 |
Global event

Wyciąg bankowy (WB)

Event source: Kalendarium
12:00
Dekretujemy wyciąg bankowy jako samodzielny dowd księgowy z datą jego wystawienia, tzn. ostatni dzień poprzedniego miesiąca.
Global event

Zarządzenie inwentaryzacyjne

Event source: Kalendarium
12:00
Termin rozpoczęcia inwentaryzacji – od tej daty sporządzić należy zarządzenie inwentaryzacyjne. Plus umowa z biegłym rewidentem – jeżeli konieczne jest przeprowadzenie badania ksiąg.
Global event

Kontrola salda 130

Event source: Kalendarium
12:00
Inwentaryzacja musi być przeprowadzona na ostatni dzień roku obrachunkowego. Salda rachunków bankowych weryfikowane są na bieżąco przy księgowaniu wyciągów bankowych (WB).