Calendar

| poniedziałek, 31 maja 2021 |
Global event

75% na FGŚP

Event source: Kalendarium
12:00
Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy o ZFŚS może przekazywać środki na wyodrębniony rachunek bankowy w ratach. W terminie do 31 maja przekazuje kwotę, która stanowi 75% równowartości naliczonego odpisu.