Calendar

| niedziela, 31 styczeń 2021 |
Global event

CIT-6AR

Event source: Kalendarium
12:00
Deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
Global event

CIT-6R, CIT-9R, CIT-10Z, CIT-11R

Event source: Kalendarium
12:00
Global event

PIT-11

Event source: Kalendarium
12:00
PIT-11 to informacja o dochodach podatnika, którą otrzymuje zarówno Urząd Skarbowy wg miejsca zamieszkania podatnika, jak i podatnik od płatnika. Od 5 pracowników wzwyż- lektronicznie
Global event

PIT4r

Event source: Kalendarium
12:00
Deklarację PIT-4R składa płatnik bezpośrednio do Urzędu Skarbowego. PIT-4R nie trafia do podatnika. W deklaracji płatnik deklaruje kwoty pobranych zaliczek na podatek dochodowy.
Global event

ZFŚP rezygnacja

Event source: Kalendarium
12:00
Część pracodawców decyduje się na nietworzenie ZFŚS w danym roku. Jeżeli w układzie zbiorowym nie występuje zapis o nietworzeniu funduszu to wpisany powinien być w treść regulaminu wynagradzania. Decyzja ta musi być przekazana (po uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową, a w przypadku jej braku z przedstawicielem załogi pracowniczej) do ogólnej wiadomości w którym założenia polityki socjalnej nie będą realizowane.
Global event

ZUS IWA

Event source: Kalendarium
12:00
Płatnicy, którzy zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych, zobowiązani są do składania informacji o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe - ZUS IWA