Calendar

| piątek, 15 styczeń 2021 |
Global event

Podatek leśny

Event source: Kalendarium
12:00
Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w Ustawie lasy, z wyjątkiem zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna w terminie do dnia 15 stycznia.
Global event

ZUS, składki i deklaracje

Event source: Kalendarium
12:00
Płatnik zatrudniający pracowników zgodnie z art. 47 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych przesyła w tym terminie deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłaca skadki na ubezpieczenia społeczne za dany miesiąc.
Global event

Opłata za gosp. odpadami IV kwartał

Event source: Kalendarium
12:00
Rady gmin mają pobierać opłaty od właścicieli nieruchomości i w zamian zapewniać świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
Global event

Koniec inwentaryzacji

Event source: Kalendarium
12:00
Ustawowe, ostateczne zakończanie inwentaryzacji składników aktywów- z wyłączeniem aktywów pieniężnych, papierów wartościowych,produktów w toku produkcji oraz materiałów, towarów i produktów gotowych, określonych w art. 17 ust. 2 pkt 4 (Rozdział 3 Inwentaryzacja Art. 26.).