Calendar

| czwartek, 14 styczeń 2021 |
Global event

Wyniki inwentaryzacji

Event source: Kalendarium
12:00
Ujęcie w księgach rachunkowych różnic między stanem wykazanym w księgach rachunkowych a stanem rzeczywistym, stwierdzonych w wyniku inwentaryzacji rozrachunków. Podstawa prawna: Art. 27. 1. Rozdział 3 UOR