Calendar

| sobota, 2 styczeń 2021 |
Global event

ZUS ZWUA

Event source: Kalendarium
12:00
Każda osoba, w stosunku do której wygasł tytuł do obowiązkowych lub dobrowolnych ubezpieczeń społecznych i/lub ubezpieczenia zdrowotnego podlega wyrejestrowaniu z tych ubezpieczeń. Obowiązkiem płatnika składek jest przekazanie do ZUS wyrejestrowania z ubezpieczeń. Jeśli z pracownikiem została rozwiązana umowa o pracę z dniem 31 grudnia płatnik składek zobowiązany jest wyrejestrować tę osobę z ubezpieczeń z dniem 1 stycznia.
Global event

Inwentaryzacja należności

Event source: Kalendarium
12:00
Jednostka ma obowiązek wysłania do swoich dłuników potwierdzenia salda. Wysyła się dwa egzemplarze, aby dłużnik potwierdził wykazane saldo lub zamieścił specyfikację różnic i odesał do wierzyciela. Potwierdzenia nie odesłane uważa się za niepotwierdzone i saldo podlega inwentaryzacji metodą weryfikacji.