Calendar

| piątek, 10 maj 2019 |
Global event

ZUS

Event source: Kalendarium
12:00
Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne osób prowadzących działalność gospodarczą oraz osób z nimi współpracujących.
Global event

Wypłata pensji

Event source: Kalendarium
12:00
Ostateczny termin wypłaty wynagrodzeń. Termin krańcowy na podstawie art. 85 Kodeksu Pracy. Jeżeli dzień wypłaty wynagrodzenia za pracę jest dniem wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłaca si w dniu poprzedzającym. Wypłaty wynagrodzenia za pracę dokonuje się co najmniej raz w miesiącu, w stałym i ustalonym z góry terminie za miesiąc z dołu. Art. 300 Kodeksu pracy stanowi, iż w sprawach nieuregulowanych stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego (np. temat odsetek od zaległych wynagrodzeń itp.).
Global event

INTRASTAT

Event source: Kalendarium
12:00
Przedsiębiorcy handlujący z krajami UE składają deklarację statystyczną INTRASTAT. Ostatnie zgłoszenie częściowe za dany okres sprawozdawczy musi być dokonanie nie później niż do 10 dnia miesiąca następującego po okresie, którego dotyczy deklaracja INTRASTAT.