Kalendarz

| niedziela, 10 luty 2019 |
Termin globalny

ZUS

Źródło wydarzenia: Kalendarium
00:00
Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne osób prowadzących działalność gospodarczą oraz osób z nimi współpracujących.
Termin globalny

Wypłata pensji

Źródło wydarzenia: Kalendarium
00:00
Ostateczny termin wypłaty wynagrodzeń. Termin krańcowy na podstawie art. 85 Kodeksu Pracy. Jeżeli dzień wypłaty wynagrodzenia za pracę jest dniem wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłaca si w dniu poprzedzającym. Wypłaty wynagrodzenia za pracę dokonuje się co najmniej raz w miesiącu, w stałym i ustalonym z góry terminie za miesiąc z dołu. Art. 300 Kodeksu pracy stanowi, iż w sprawach nieuregulowanych stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego (np. temat odsetek od zaległych wynagrodzeń itp.).
Termin globalny

INTRASTAT

Źródło wydarzenia: Kalendarium
00:00
Przedsiębiorcy handlujący z krajami UE składają deklarację statystyczną INTRASTAT. Ostatnie zgłoszenie częściowe za dany okres sprawozdawczy musi być dokonanie nie później niż do 10 dnia miesiąca następującego po okresie, którego dotyczy deklaracja INTRASTAT.