Kalendarz

| czwartek, 7 luty 2019 |
Termin globalny

Karta podatkowa

Źródło wydarzenia: Kalendarium
00:00
Podatnicy rozliczający się w formie karty podatkowej wpłacają podatek
Termin globalny

CIT z udziałów w zysku

Źródło wydarzenia: Kalendarium
00:00
Wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego od wpłaconych w poprzednim miesiącu dochodów z udziałów w zysku.
Termin globalny

Zgłoszenie lub wygłoszenie pracownika

Źródło wydarzenia: Kalendarium
00:00
Pracodawca ma obowiązek zgłosić zatrudnioną osobę do ZUS ( ZUS-ZUA) w terminie do siedmiu dni od przyjęcia tej osoby do pracy. Jeżeli zatrudniamy pracownika na umowę zlecenie lub umowę o dzieło w zależności od statusu danej osoby, pracodawca może nie mieć obowiązku zgłaszania go do wszystkich tytułów ubezpieczeń.