Kalendarz

| czwartek, 31 styczeń 2019 |
Termin globalny

ZUS IWA

Źródło wydarzenia: Kalendarium
00:00
Płatnicy, którzy zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych, zobowiązani są do składania informacji o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe - ZUS IWA
Termin globalny

CIT-6AR

Źródło wydarzenia: Kalendarium
00:00
Deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
Termin globalny

CIT-6R, CIT-9R, CIT-10Z, CIT-11R

Źródło wydarzenia: Kalendarium
00:00
Termin globalny

PIT-11

Źródło wydarzenia: Kalendarium
00:00
PIT-11 to informacja o dochodach podatnika, którą otrzymuje zarówno Urząd Skarbowy wg miejsca zamieszkania podatnika, jak i podatnik od płatnika. Od 5 pracowników wzwyż- lektronicznie
Termin globalny

PIT4r

Źródło wydarzenia: Kalendarium
00:00
Deklarację PIT-4R składa płatnik bezpośrednio do Urzędu Skarbowego. PIT-4R nie trafia do podatnika. W deklaracji płatnik deklaruje kwoty pobranych zaliczek na podatek dochodowy.
Termin globalny

ZFŚP rezygnacja

Źródło wydarzenia: Kalendarium
00:00
Część pracodawców decyduje się na nietworzenie ZFŚS w danym roku. Jeżeli w układzie zbiorowym nie występuje zapis o nietworzeniu funduszu to wpisany powinien być w treść regulaminu wynagradzania. Decyzja ta musi być przekazana (po uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową, a w przypadku jej braku z przedstawicielem załogi pracowniczej) do ogólnej wiadomości w którym założenia polityki socjalnej nie będą realizowane.