Kalendarz

| wtorek, 15 styczeń 2019 |
Termin globalny

Opłata za gosp. odpadami IV kwartał

Źródło wydarzenia: Kalendarium
00:00
Rady gmin mają pobierać opłaty od właścicieli nieruchomości i w zamian zapewniać świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
Termin globalny

Koniec inwentaryzacji

Źródło wydarzenia: Kalendarium
00:00
Ustawowe, ostateczne zakończanie inwentaryzacji składników aktywów- z wyłączeniem aktywów pieniężnych, papierów wartościowych,produktów w toku produkcji oraz materiałów, towarów i produktów gotowych, określonych w art. 17 ust. 2 pkt 4 (Rozdział 3 Inwentaryzacja Art. 26.).
Termin globalny

Podatek leśny

Źródło wydarzenia: Kalendarium
00:00
Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w Ustawie lasy, z wyjątkiem zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna w terminie do dnia 15 stycznia.
Termin globalny

ZUS, składki i deklaracje

Źródło wydarzenia: Kalendarium
00:00
Płatnik zatrudniający pracowników zgodnie z art. 47 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych przesyła w tym terminie deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłaca skadki na ubezpieczenia społeczne za dany miesiąc.