Kalendarz

| wtorek, 1 styczeń 2019 |
Termin globalny

Wyciąg bankowy (WB)

Źródło wydarzenia: Kalendarium
00:00
Dekretujemy wyciąg bankowy jako samodzielny dowd księgowy z datą jego wystawienia, tzn. ostatni dzień poprzedniego miesiąca.
Termin globalny

Ocena czy utworzyć ZFŚP

Źródło wydarzenia: Kalendarium
00:00
ZFŚP tworzą pracodawcy, którzy w przeliczeniu na pełne etaty zatrudniają co najmniej 20 pracowników (na 01.01 danego roku). W przypadku jednostek budżetowych i samorządowych ZFŚS jest tworzony obowiązkowo, niezależnie od liczby zatrudnianych pracowników. "Zakłady mniej niż 20" - wypłacają świadczenia urlopowe.
Termin globalny

ZFŚS

Źródło wydarzenia: Kalendarium
00:00
Art. 3. 1. Fundusz tworzą, z zastrzeżeniem ust. 2, pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. W celu obliczenia przeciętnego zatrudnienia w roku kalendarzowym, należy sumę przeciętnej liczby zatrudnionych w każdym z miesięcy, podzielić przez 12.
Termin globalny

Kontrola salda 130

Źródło wydarzenia: Kalendarium
00:00
Inwentaryzacja musi być przeprowadzona na ostatni dzień roku obrachunkowego. Salda rachunków bankowych weryfikowane są na bieżąco przy księgowaniu wyciągów bankowych (WB).