Calendar

| środa, 26 grudzień 2018 |
Events underway
Global event

Inwentaryzacja

Event source: Kalendarium
niedziela, 23 grudzień, 12:00 » wtorek, 1 styczeń, 12:00
Zgodnie z warunkami wskazanymi w ustawie o rachunkowości (Rozdział 3, Art. 26.i 27.) oraz polityce rachunkowości jednostki. Inwentaryzację, o której mowa w ust.1, Art 26.- przeprowadza się również na dzień zakończenia działalności przez jednostkę oraz na dzień poprzedzający postawienie jej w stan likwidacji lub upadłości. W przypadku połączenia lub podziału jednostek,z wyjątkiem spółek kapitałowych, strony mogą w drodze umowy pisemnej odstąpić od inwentaryzacji.