Kalendarz

| piątek, 30 listopad 2018 |
Termin globalny

ZUS przejmuje chorobowe

Źródło wydarzenia: Kalendarium
00:00
ZUS wypłaca świadczenia należne ubezpieczonym, których płatnicy składek zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego nie więcej niż 20 ubezpieczonych. Liczbę ubezpieczonych, ustala się według stanu na dzień 30 listopada poprzedniego roku kalendarzowego, a w stosunku do płatników składek, którzy na ten dzień nie zgłaszali nikogo do ubezpieczenia chorobowego - według stanu na pierwszy miesiąc, w którym dokonali takiego zgłoszenia. W takim przypadku ZUS przejmie wypłatę wszystkich świadczeń z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przysługujących za okres od 1 stycznia kolejnego roku. Warto zwrócić uwagę, że ustalając liczbę osób, która przesądza o obowiązku dokonywania wspomnianej wypłaty płatnik składek winien wziąć pod uwagę nie tylko pracowników, lecz wszystkie osoby zgłoszone do ubezpieczenia chorobowego.