Kalendarz

| czwartek, 15 listopad 2018 |
Termin globalny

Podatek leśny

Źródło wydarzenia: Kalendarium
00:00
Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w Ustawie lasy, z wyjątkiem zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna w terminie do dnia 15 stycznia.
Termin globalny

ZUS, składki i deklaracje

Źródło wydarzenia: Kalendarium
00:00
Płatnik zatrudniający pracowników zgodnie z art. 47 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych przesyła w tym terminie deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłaca skadki na ubezpieczenia społeczne za dany miesiąc.
Termin globalny

Podatek od nieruchomości IV rata

Źródło wydarzenia: Kalendarium
10:30 » 10:45
Podatek od nieruchomości płacą zarówno osoby fizyczne jak i jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną, które są właścicielami lub samoistnymi posiadaczami nieruchomości, użytkownikami wieczystymi, posiadaczami zależnymi lub zarządcami nieruchomości stanowiącymi własność gminy lub Skarbu Państwa, a także są posiadaczami bez tytułu prawnego w stosunku do nieruchomości gminy lub Skarbu Państwa.