Kalendarz

| poniedziałek, 15 październik 2018 |
Termin globalny

Podatek leśny

Źródło wydarzenia: Kalendarium
00:00
Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w Ustawie lasy, z wyjątkiem zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna w terminie do dnia 15 stycznia.
Termin globalny

Opłata za gosp. odpadami III kwartał

Źródło wydarzenia: Kalendarium
00:00
Rady gmin mają pobierać opłaty od właścicieli nieruchomości i w zamian zapewniać świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
Termin globalny

ZUS, składki i deklaracje

Źródło wydarzenia: Kalendarium
00:00
Płatnik zatrudniający pracowników zgodnie z art. 47 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych przesyła w tym terminie deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłaca skadki na ubezpieczenia społeczne za dany miesiąc.