Kalendarz

| sobota, 1 wrzesień 2018 |
Termin globalny

Wyciąg bankowy (WB)

Źródło wydarzenia: Kalendarium
00:00
Dekretujemy wyciąg bankowy jako samodzielny dowd księgowy z datą jego wystawienia, tzn. ostatni dzień poprzedniego miesiąca.
Termin globalny

Szkolenie BHP nowym uczniom

Źródło wydarzenia: Kalendarium
00:00
Termin globalny

Świadectwo pracy uczniom

Źródło wydarzenia: Kalendarium
00:00
Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych wynosi na obecną chwilę 7.645 PLN (za 3 lata nauki). Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od ukończenia przez młodocianego nauki i zdania egzaminu. Do wniosku należy dołączyć m. in kopie świadectw pracy młodocianych pracowników. Pracodawca jest obowiązany niezwłocznie wydać byłemu uczniowi świadectwo pracy. Wydanie świadectwa pracy nie może być uzależnione od uprzedniego rozliczenia się pracownika z pracodawcą.
Termin globalny

Kontrola salda 130

Źródło wydarzenia: Kalendarium
00:00
Inwentaryzacja musi być przeprowadzona na ostatni dzień roku obrachunkowego. Salda rachunków bankowych weryfikowane są na bieżąco przy księgowaniu wyciągów bankowych (WB).