Calendar

| wtorek, 7 marca 2023 |
Global event

Karta podatkowa

Event source: Kalendarium
12:00
Podatnicy rozliczający się w formie karty podatkowej wpłacają podatek
Global event

CIT z udziałów w zysku

Event source: Kalendarium
12:00
Wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego od wpłaconych w poprzednim miesiącu dochodów z udziałów w zysku.
Global event

Zgłoszenie lub wygłoszenie pracownika

Event source: Kalendarium
12:00
Pracodawca ma obowiązek zgłosić zatrudnioną osobę do ZUS ( ZUS-ZUA) w terminie do siedmiu dni od przyjęcia tej osoby do pracy. Jeżeli zatrudniamy pracownika na umowę zlecenie lub umowę o dzieło w zależności od statusu danej osoby, pracodawca może nie mieć obowiązku zgłaszania go do wszystkich tytułów ubezpieczeń.